China Wallet Payment

อ่าน

9,383

เรตติ้ง

แก้ไขล่าสุด

13/12/2023

แชร์

 

           
 

China Wallet Payment

ระบบชำระเงินที่รองรับการค้าขายกับลูกค้าชาวจีน ที่มีระบบ E Wallet ของ Alipay, Wechat Pay, Unionpay ทั้งที่มาท่องเที่ยว ในเมืองไทย และสำหรับชาวจีนที่ต้องการซื้อสินค้าไปขายที่เมืองจีน ในหลากหลายรูปแบบการชำระเงิน

• ระบบ POS Integration ที่เชื่อมต่อระบบตรง กับ POS Machine และใช้เครื่องสแกนเนอร์ อ่าน QR Code หรือ bar code จากมือถือของนักช็อปชาวจีนที่มีระบบ E Wallet ของ Alipay, Wechat Pay

 

EDC Link Pos Integration ที่เชื่อมต่อระบบผ่านเครื่อง EDC เข้ากับ POS Machine โดยใช้ เครื่อง EDC สแกนเนอร์ อ่าน QR Code หรือ bar code จากมือถือของนักช็อปชาวจีนที่มีระบบ E Wallet ของ Alipay, Wechat Pay และใช้เครื่องสแกนเนอร์ อ่าน QR Code หรือ bar code จากใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาจากเครื่อง EDC เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ ที่มีสาขา ที่เชื่อมต่อระบบการรับเงิน Alipay, Wechat Pay Wallet กับระบบเครื่องรับชำระเงิน POS Machine แบบ Stand Alone และนำ Scanner 2D อ่านบาร์โค้ด ที่ออกจากเครื่อง EDC เพื่อนำข้อมูลการขายเชื่อมเข้าระบบชำระเงินรวม

 

   

• EDC Machine ที่เชื่อมต่อระบบผ่านเครื่อง EDC โดยใช้ เครื่อง EDC สแกนเนอร์ อ่าน QR Code หรือ bar code จากมือถือของนักช็อปชาวจีนที่มีระบบ E Wallet ของ Alipay หรือ Wechat Pay

 

• EDC Machine China Union Pay ที่เชื่อมต่อระบบผ่านเครื่อง EDC โดยใช้ เครื่อง EDC รับรูดบัตรเครดิต ของนักช็อปชาวจีนที่มีบัตรเครดิต China Union Pay

 

• Mobile App  ที่เชื่อมต่อระบบผ่านมือถือ โดยการดาวน์โหลด โปรแกรมการรับชำระ แล้วใช้มือถือ สแกนเนอร์ อ่าน QR Code หรือ bar code จากมือถือของนักช็อปชาวจีนที่มีระบบ E Wallet ของ Alipay


 

• QR Stand  ที่เชื่อมต่อระบบ โดยการใช้มือถือของนักช็อปชาวจีนที่มีระบบ E Wallet ของ Alipay, Wechat Pay สแกนเนอร์ อ่าน QR Code ของร้านค้า และป้อนจำนวนยอดเงินที่จะชำระเอง โดยร้านค้าจะได้รับ SMS หรือ EMail ในการแจ้งยอดการชำระ และสามารถดูรายงานได้จากระบบของผู้ให้บริการ

 

• Website Online Payment ระบบชำระเงิน สำหรับการขายสินค้าทาง e commerce สำหรับทุกประเภทธุรกิจที่ต้องการขายสินค้าทางออนไลน์ ที่รองรับบริการทั้ง การชำระด้วยบัตรเครดิต แบบเต็มจำนวน ผ่อนชำระรายเดือน และชำระด้วยบัตรเครดิตเท่ากันทุกเดือน หรือชำระด้วยบัตรเดบิต หรือช่องทาง internet banking หรือชำระด้วย China payment wallet สำหรับลูกค้าชาวจีนที่มี Alipay ,Wechat Pay และ China Union Pay โดยทำการเชื่อมต่อระบบกับพันธมิตรผู้ให้บริการ Payment Gateway Provider ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิก ประเภทบัญชี ค(3)มประเภทบัญชี ค(5) หรือ ประเภทบัญชี ค(6)   จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแล