สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเชื่อมต่อระบบชำระเงินในรูปแบบต่างๆ

 

 

 

1. ระบบชำระเงิน

คู่มือสำหรับการพัฒนา API สำหรับการเชื่อมต่อระบบชำระเงินกับ Tree Pay:
ดูทั้งหมด

2. ระบบชำระเงิน

คู่มือสำหรับการพัฒนา API สำหรับการเชื่อมต่อระบบชำระเงินกับ WeChat Pay:
ดาวน์โหลด