จุดเริ่มต้นของ WEBPAKPAY เกิดจากความสำเร็จด้านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเครื่องมือด้านดิจิตอลมาใช้ เพื่อพัฒนาซอฟแวร์ จึงได้เกิด ระบบชำระเงินออนไลน์ Payment Gateway
และได้จัดทำเว็บไซต์ www.webpakpay.com ขึ้นมา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในการชำระสินค้า รายงานผลแบบ RealTime ตลอด 24 ชั่วโมง จนได้รับความนิยมในปัจจุบัน
และยังมีระบบ Alipay Wallet สำหรับนักช้อปชาวจีน รวมถึงการพัฒนาด้านเว็บไซต์ e-commerce อีกด้วย
โดยมีบริษัท ธนาซอฟ ที่มีประสบการณ์ความสามารถและความเชี่ยวชาญ คอยให้บริการ
ด้านการพัฒนาระบบซอฟแวร์ โดยเรามี Software Development Kit (SDK) สำหรับรองรับภาษาโปรแกรม : VB.NET, C#.NET, JAVA, PHP, JSP และ Application Programming Interface (API) เพื่อการเชื่อมต่อระบบชำระเงิน ที่ครบวงจร